Моніторинг — комплекс процедур щодо спостереження, поточного оцінювання перетворенькерованого об’єкта і спрямування цих перетворень на досягнення заданих параметрів розвитку об’єкта.

Моніторинг — (англ. monitoring — постійний контроль, від лат. monitor — той, що контролює).

Результати моніторингу у закладі освіти дають змогу:

визначати якість навчальних досягнень вихованців та учнів;

встановлювати рівень соціалізації дітей;

аналізувати зв’язокміж рівнем успішності вихованців, учнів із соціальними умовами життя, рівнем соціального захисту, моральними установками та запитами, результатом роботи вчителів тощо;

оцінювати якість кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, лабораторного забезпечення й оснащення закладу;

визначати дієвість державних освітніх стандартів, навчальних програм;

з’ясовувати рівень впливу методичного, технічного обладнання на навчальний процес;

аналізувати ефективність роботи навчального закладу у забезпеченні доступності освіти та покращенні її якості;

виявляти чинники, що негативно впливають на хід і результати освітніх реформ;

встановлювати способи і методи послаблення або нейтралізації цих чинників; порівнювати результати діяльності навчального закладу за певний період і визначати оптимальні шляхи подальшого розвитку.

/Files/images/Моніторинг.png

Види моніторингу

адміністративний

соціологічний

психолого-педагогічний

педагогічний

комплексний.

Ознаки моніторингу

комплексного педагогічного
‣ безперервність ‣ епізодичність
‣ багатоетапність ‣ фрагментарність
‣ системність

Комплексний моніторинг спрямований на: виявлення тенденцій розвитку певного явища дослідження соціальних і психологічних складників навчально-виховного процесу збір і оброблення інформації, яку можна використати для ухвалення виважених рішень.

Педагогічний моніторинг тут вивчають окремі аспекти та чинники. Приміром, очікують: здійснити аналіз якості знань учнів за певний період оцінити, наскільки володіють педагоги інноваційними технологіями вивчити ефективність управлінських механізмів.

Етапи моніторингу

Підготовку до моніторингу розпочинають організаційними питаннями, як-от:

  • визначення мети і завдань, об’єктів моніторингу
  • формулювання проблеми, яку треба вивчити
  • планування подальших дій та побудова графіка моніторингу
  • установлення термінів
  • добір і навчання координаторів моніторингових заходів обрання методів.

Після організаційних питань створюють засоби, необхідні для проведення моніторингу. Зокрема, розробляють інструментарій відповідно до визначених методів, завдань та об’єктів. Для моніторингу знань учнів:

  • використовують тести й анкети— стандартизовані чи власні апробовані
  • готують інструктивно-методичні матеріали для координаторів та учасників моніторингу
  • добирають статистичні й математичні методи оброблення результатів.

Основна частина

підготовка координаторів та учасників, проведення з ними інструктажу

основне дослідження.

Поширені методи отримання даних:

спеціально організоване спостереження опитування (анкетування та інтерв’ювання)

робота з фокус-групами

тестування. Насамкінець

Після завершення моніторингу починається етап збору та оброблення здобутих результатів.

Наприкінці аналізують та інтерпретують його результати— тобто:

узагальнюють статистичну інформацію

виявляють чинники, що вплинули на отриманий результат.

Підводячи підсумки моніторингу, до уваги беруть дані, отримані під час моніторингу, а також ураховують:

зовнішню статистичну звітність (державну, відомчу тощо)

звітні документи за результатами досліджень, які певним чином стосуються напрямів проведеного моніторингу тощо.

Усі дані є основою для складення рекомендацій щодо:

розвитку досліджуваних процесів внесення необхідних корективів.

На завершення моніторингу укладають рекомендації для коригування, усунення негативних чинників та формування подальшої освітньої політики. І порядок проведення, і результати моніторингу обговорюють на засіданнях педагогічної ради.

Джерело:

/Files/images/pedrada.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 104

Фотогалерея

Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа №4 м. Покров Дніпропетровської області"

вул. Уральська, 2,

м. Покров,

Дніпропетровська обл.,

Україна

53300

Дата останньої зміни 02 Січня 2020

Цей сайт безкоштовний!